RACE, a poem written by Małgorzata Kulisiewicz at Spillwords.com

RACE

written by: Małgorzata Kulisiewicz

translated by: Anna Luberda-Kowal

 

I feel His ice-cold breath
on my back,
anxiety race
overload sprint.
How many empty pages,
will I manage
before He gets me.
Poor referee that’s been bribed
– Time
obscures minor obstacles
I no longer see them
at least that’s good.
Though the result is sealed:
The Book has won.

WYŚCIG

written by: Małgorzata Kulisiewicz

 

Jej lodowaty oddech
czuję na karku,
wyścig niepokoju,
sprint nadmiaru zadań.
Ile jeszcze pustych kartek,
czy zdążę,
zanim mnie dogoni.
Przekupiony Sędzia Kalosz
– Czas
zaćmiewa pomniejsze przeszkody.
Już ich nie widzę,
przynajmniej taki pożytek.
Choć
wynik przesądzony:
wygrana Księgi.

Latest posts by Gosha Kulisiewicz (see all)