Trauma, a poem by Eliza Segiet at Spillwords.com
Perchek Industrie

Trauma

Trauma

written by: Eliza Segiet

translated by: Dorota Stępińska

 

When
a day brightened with joy
turned into a gloomy glow
of an uncertain future,
he decided to reverse the rules.

Life’s traumas,
which he has carried with him everywhere,
will not push him into those depths
from which it is difficult to come to the surface.

The new ones will give him strength
to look for gifts from
even shapeless pleasures.

The imagined ones are more beautiful
than the very pain of existence.

Trauma

written by: Eliza Segiet

 

Kiedy
rozświetlony radością dzień
przemienił się w mroczną poświatę
niepewnej przyszłości,
postanowił odwrócić zasady.

Życiowe traumy,
które nosi ze sobą wszędzie,
nie będą go spychać w czeluść,
z której ciężko wyjść na powierzchnię.

Nowe dodadzą sił
do zdobywania darów,
nawet bezkształtnych przyjemności.

Te wyobrażone są piękniejsze
niż prawdziwy ból istnienia.

Latest posts by Eliza Segiet (see all)