Withdrawn, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com
Fernando Dearferdo

Withdrawn

Withdrawn

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

How many times can one repeat?
– Withdrawn, he avoids contact with people.
Will they not think it’s good that way?
They should think
that everyone is different,
not worse, not better
– but extraordinary.

When I was little
I did not play with children,
I always liked to be by myself.
People tormented, touched, wanted to kiss me,
then only toy blocks were friendly.
– He does not show emotions.
Always the same. Still on about one thing,
ad nauseam!

I preferred and prefer a quiet,
closed world.
If they knew that under the cover
of my silence stray thoughts
not available to everyone.
One Albert, Isaac, Andy…
they were not ill, they just had it.

Do people not know
that some minds have power?

Wycofany

written by: Eliza Segiet

 

Ile razy można powtarzać?
– Wycofany, unika kontaktu z ludźmi.
Nie pomyślą, że tak jest dobrze?
Powinni się zastanowić,
że każdy jest inny,
nie gorszy, nie lepszy
– a niezwyczajny.

Kiedy byłem mały
nie bawiłem się z dziećmi,
zawsze lubiłem być tylko ze sobą.
Ludzie mnie męczyli, dotykali, chcieli całować,
wtedy tylko klocki były przyjazne.
– Nie okazuje emocji.
Zawsze to samo. Wciąż o jednym,
aż do znudzenia!

Wolałem i wolę spokojny,
zamknięty świat.
Gdyby wiedzieli, że pod powłoką
mojego milczenia błądzą myśli
niedostępne wszystkim.
Pewien Albert, Isaac, Andy…
nie chorowali, po prostu to mieli.

Czy ludzie nie wiedzą,
że niektóre umysły mają moc?

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)