Alpha and Omega, a poem by Małgorzata Kulisiewicz at Spillwords.com

Alpha and Omega

Alpha and Omega

written by: Małgorzata Kulisiewicz

translated by: Anna Luberda-Kowal

 

Taking away nothing from me
you left me bone-less
nothingness
of the Big Fish
Everything,
cosmos,
universe
pierced with a goad
of jealousy
of the fallen
angel.
Air has been escaping until now.

Alfa i Omega

written by: Małgorzata Kulisiewicz

 

Zabierając mi nic,
zostawiłeś nic–ość
Wielkiej Ryby.
Wszystko,
kosmos,
wszechświat
przekłuty ościeniem
zazdrości
anioła,
który spadł.
Powietrze uchodzi do tej pory.

Latest posts by Gosha Kulisiewicz (see all)