Brink, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Brink

Brink

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

Poor millionaires
are like water in a dry river,
broken glass,
leafless trees.

Poor,
childless millionaires
on the verge of life
adopt heirs.

They cross the brink of darkness
in the hope that
Made in Japan will survive.

Before the end they understand
that they are both
rich and beggars,

– they lived to work.

They fulfilled their desires
with the love to work.

Everything else

they postponed
– for later.

Próg

written by: Eliza Segiet

 

Ubodzy milionerzy
są jak woda w suchej rzece,
rozbite szkło,
bezlistne drzewa.

Ubodzy,
bezdzietni milionerzy
na skraju życia
adoptują spadkobierców.

Przekraczają próg ciemności
z nadzieją, że
Made in Japan przetrwa.

Przed końcem rozumieją,
że są zarazem
bogaczami i żebrakami

– żyli po to, by pracować.

Spełniali pragnienia
miłością do pracy.

Wszystko inne

przekładali
– na później.

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)