Brink, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Brink

Brink

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

Poor millionaires
are like water in a dry river,
broken glass,
leafless trees.

Poor,
childless millionaires
on the verge of life
adopt heirs.

They cross the brink of darkness
in the hope that
Made in Japan will survive.

Before the end they understand
that they are both
rich and beggars,

– they lived to work.

They fulfilled their desires
with the love to work.

Everything else

they postponed
– for later.

Próg

written by: Eliza Segiet

 

Ubodzy milionerzy
są jak woda w suchej rzece,
rozbite szkło,
bezlistne drzewa.

Ubodzy,
bezdzietni milionerzy
na skraju życia
adoptują spadkobierców.

Przekraczają próg ciemności
z nadzieją, że
Made in Japan przetrwa.

Przed końcem rozumieją,
że są zarazem
bogaczami i żebrakami

– żyli po to, by pracować.

Spełniali pragnienia
miłością do pracy.

Wszystko inne

przekładali
– na później.

Latest posts by Eliza Segiet (see all)