Bunches of Fruit written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Bunches of Fruit

Bunches of Fruit 

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

My dream island
is soaked with the smell of
oleander, jasmine,
and in the gap between the cliffs
illuminated by the extent of azure.

Mine is
shapeless, bordered by sadness
and desire.

The sea gave up everything
it had previously received.
How much of the world is here!
A symphony of elements.

And where are the bunches of fruit?

I know.
They grow on trays
bedewed with memories of the tropics,
they look for shade
and tempt with the effusion of colors.

Kiście owoców

written by: Eliza Segiet

 

Moja wyspa marzeń
jest nasączona zapachem
oleandrów, jaśminów,
a w szczelinie między klifami
rozświetlona połacią lazuru.

Moja jest
bezkształtna, okalana smutkiem
i pragnieniem.

Morze oddało wszystko,
co wcześniej dostało.
Ileż tu świata!
Symfonia żywiołów.

A gdzież są kiście owoców?

Wiem.
One rosną na tacach
zroszonych wspomnieniami tropików,
szukają cienia
i kuszą feerią barw.

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)