Evil Ones written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Evil Ones

Evil Ones

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

Will we be able to tell
that there were those
who killed the future?

In the roar of the shots,
we try to whisper life.

The eyes speak only with silence:
– we are afraid of death.

Life is
– trembling.
Despite all this
it is hope for another
– smile of chance.

Perhaps because of it
the evil ones
will not hear our silence?

Źli

written by: Eliza Segiet

 

Czy zdołamy opowiedzieć,
że byli tacy,
którzy zabijali przyszłość?

W huku wystrzałów,
próbujemy wyszeptać życie.

Oczy mówią już tylko milczeniem:
boimy się śmierci.

Życie jest
– drżeniem.
Pomimo wszystko
to nadzieja na kolejny
– uśmiech przypadku.

Być może dzięki niemu
źli
nie usłyszą naszego milczenia?

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)