Life In Spite of It, a poem by Katarzyna Dominik at Spillwords.com
Guillaume Bleyer

Life In Spite of It

Life In Spite of It

written by: Katarzyna Dominik

 

another painful examination
and the hundredth stab
under the pillow
one thought too far
one word too close

on the last straight line of life
the memory is still alive

for some reason
I’m going into the dark

I disappear

Życie Na Przekór

written by: Katarzyna Dominik

 

kolejne bolesne badanie
i setne ukłucie
pod poduszką
jedna myśl za daleko
jedno słowo za blisko

na ostatniej prostej
pamięć jeszcze żywa

z jakiegoś powodu
odchodzę w mrok

znikam

Katarzyna Dominik

Katarzyna Dominik

Urodzona w 1982 roku. Historyk, absolwentka studiów doktoranckich, publicystka, pisarka, poetka, dziennikarka, korektor i edytor tekstów, laureatka licznych konkursów literackich, poetyckich, fotograficznych oraz kulinarnych, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Propagatorka i ambasadorka DKMS Bazy Dawców Komórek Macierzystych Polska. Animatorka lokalnej kultury i krzewicielka regionalnej tradycji. Działaczka Stowarzyszenia Pacjentów Po Przeszczepie Szpiku Kostnego w Katowicach oraz Fundacji Lokujmy w Dobro, członkini Myślenickiej Grupy Literackiej „Tilia”, Klubu Literackiego Rubikon, Zrzeszenia Literatów Polskich im. Jana Pawła II w Chicago oraz portalu „E-literaci - pokoje współczesnej literatury pięknej”. Redaktor internetowego czasopisma „Bez(kres) – pismo literacko-artystyczne”. Wiersze Katarzyny Dominik są tłumaczone na języki: angielski, niemiecki i włoski. Obecnie pracuje nad jedenastym już autorskim tomikiem oraz kolejnymi dialogami i antologiami poetyckimi.
Katarzyna Dominik

Latest posts by Katarzyna Dominik (see all)