Questions written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Questions

Questions

 written by: Eliza Segiet

@eliza.segiet

translated by: Artur Komoter

 

What if you
rock the memories,
and hear
how much they wanted to live?
What if you
rock the echoes of the past?

How did people differ then?
By faith, by dreams?
Some ate bread from the oven –
I did not –
I think I did not like to.

Tell me, grandfather,
why, to take a bath,
were they going by train?

I don’t know –
I don’t think I remember.

 

Pytania

 

A gdyby tak
rozkołysać wspomnienia,
i usłyszeć
jak bardzo chcieli żyć?
A gdyby tak
rozkołysać echa przeszłości?

Czym wtedy różnili się ludzie?
Wiarą, marzeniami?
Niektórzy jedli chleb z pieca –
nie jadłem –
chyba nie lubiłem.

Powiedz dziadku,
dlaczego, żeby się wykąpać,
jechali pociągiem?

Nie wiem –
chyba nie pamiętam.

Latest posts by Eliza Segiet (see all)