Rozpal Ogień, a poem by Marian Rodziewicz at Spillwords.com
Elijah Hiett

Rozpal Ogień

Rozpal Ogień

written by: Marian Rodziewicz

 

I
Rozpal ogień w moim sercu
zgasł w kominku płomień już
niech ogrzeje nasze dłonie
zimne krople letnich burz

ogień dłonie niech ogrzeje
i nie będzie smutku już
w twoim sercu niech zapłonie
blask nadziei naszych dróg

 

II
niech iskierki w twoich oczach
błysną światłem pośród gwiazd
i na firmamencie nieba
oświetlają dla nas czas

ogień dłonie niech ogrzeje
i nie będzie smutku już
oczy twe obok księżyca
rozświetlają łuną z gwiazd

 

III
czas dostaliśmy w prezencie
by rozkwitła miłość w nas
żeby wspólne nasze szczęście
żyło wzorem ptasich gniazd

ogień dłonie niech ogrzeje
i nie będzie smutku już
twoje szczęście w moich rękach
nie potrzeba zbędnych słów

 

IV
w satynowej mgle nie chowaj
swoich marzeń, tęsknych słów
podać rękę miej odwagę
ja na zawsze będę twój

ogień dłonie niech ogrzeje
i nie będzie smutku już
oddać rękę miej odwagę
ja na zawsze jestem twój

Marian Rodziewicz

Marian Rodziewicz

Marian Rodziewicz dzieciństwo i młodość spędził na Podlasiu, w krainie której, do dziś pielęgnowane są tradycje wielokulturowego dziedzictwa. Tam zrodziła się fascynacja światem, człowiekiem a nade wszystko, przyrodą. Tym wartością pozostaje wierny. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu ugruntowały na zawsze, trwały związek z malarstwem, muzyką, literaturą i poezją. Sztuka stała się treścią życia a miasto Kopernika, jego drugim domem. Do pierwszego autorskiego wydania, które ukazało się nakładem Wydawnictwa MAMIKO / 2020 / a zatytułowane MIASTO ZAPOMNIENIA, zostały wybrane wiersze z ostatnich kilku miesięcy które zrodziły się pod wpływem traumatycznych losowych zdarzeń. Autor brał udział w wielu wydanych antologiach; między innymi w POLSKO – WŁOSKIM MOŚCIE POETYCZNYM, Mediolan 2020, w kilku tomach DZIEŁA ZBIOROWEGO 'BOSKI CHÓR' Autorów Symfonii Poetów, Pisarzy i Artystów, Printed in the USA, 2018 – 2020. Kilka utworów opublikował w antologii poetów współczesnych Nr. 11, Wydawnictwo Astrum 2018 oraz w tym samym roku w ASPEKTACH FILOZOFICZNO – PROZATORSKICH, a następnie w KALEJDOSKOPIE MYŚLI, Wydawnictwo KryWaj, Koszalin 2019, w PERON LITERACKI, Wydawnictwo KryWaj, Koszalin 2019 oraz w PISZĘ CO CZUJĘ..., również Koszalin 2019, KryWaj. Poezja... to księżniczka literatury – tak twierdzi Marian Rodziewicz.
Marian Rodziewicz

Latest posts by Marian Rodziewicz (see all)