Sandglass, a poem by Thaddeus Hutyra at Spillwords.com
Immo Wegmann

Sandglass

written by: Thaddeus Hutyra

@teddy9999

 

In the mirror
Sandglass of me
In all of its splendor
Time measured!

Time of my own life
Of me being born
Of my childhood
My teenage years
My adulthood
Me passing away.

All of it before my eyes
The sandglass of me!

There is a mosaic
Of sculptures in it
In every lump of sand.

Sculptures that are me!

I myself chiseled
As a child
A teenager
An adult man
Chiseled so good!

Sandglass of time
And of life
Perhaps also
Of a new life
Coming to fruition
Never ending cycle
Of life and death, and life…

Shall the sandglass
Turn upside down?
So to enable
The flow of sand again?

If yes then
There is a chance
Life is forever…

Well, only the Lord
Knows it for sure!

Klepsydra

written by: Tadeusz Hutyra

 

W lustrze moja klepsydra
W całej swej okazałości
Czas odmierzany!

Czas mojego życia
Mojego dzieciństwa
Dorastania
Wieku dojrzałego
W końcu mojego odejścia.

Wszystko to na moich oczach
Moja klepsydra!

Jest mozaiką
Rzeźb w sobie
W każdej grudce piasku.

A wszystkie mną
Gdy dzieckiem
Nastolatkiem
Dorosłym mężczyzną
Tak dobrze wyrzeźbione!

Klepsydra czasu, życia
Może i nowego życia
Niekończący się cykl
Życia, śmierci, życia…

Bo ona wyznacznikiem
Nie tylko mnie
Ale i życia w ogóle.

Na pierwszy rzut oka
Klepsydra ta
Wskazuje tymczasowość
Przemijanie.

Czy jeśli obrócić ją
O sto osiemdziesiąt stopni
Przepływ piasku
Będzie toczyć się dalej?

Jeśli tak
To jest szansa na to
Że życie jest wieczne…

Cóż, tylko Pan Bóg
Wie to na pewno!

Latest posts by Thaddeus Hutyra (see all)