W KIELICHU MIŁOŚCI, a poem by Thaddeus Hutyra at Spillwords.com
Chris and Ralph

W KIELICHU MIŁOŚCI

W KIELICHU MIŁOŚCI

written by: Tadeusz Hutyra

@teddy9999

 

Beatrycze, serc naszych aniele, żar w tobie, płomienny! Aż po szlaki mgławic!
Omdlewasz, moja miłości, gdy w moich ramionach! Tyś moją słodką baletnicą!
A ja nie poprzestaję, w gorącu skąpany wymieniam zaklęcia jedno po drugim
A każde z nich jako sto pocałunków! Ach! Konam, wołasz, z rozkoszy!

Nie spocznę ani chwili, w tych słodkich minutach naszych podniebnych uniesień
Niechże się rozciągną na długie godziny, dni, miesiące, lata, aż po wieczność
W kielichu naszej miłości niechże to co pomiędzy tobą a mną pieśnią i tańcem
Serc naszych tak bardzo rozgrzanych, że nową galaktyką na gwiezdnych szlakach.

Ach! Kochaj mnie! Wołasz. I z ciebie zaklęcia takie, że mnie obezwładniają
Jam już jako sam Adonis skrzyżowany z Erosem, moja ty, Beatrycze
Wiesz, nikt mi cię nie odbierze, za takim śmiałkiem jam srogim pogromcą
Rzuciłbym się nawet w najgłębsze, czarne otchłanie Hadesu czy piekieł.

Jeden tylko los nam pisany, Beatrycze, kochanków na łonie Ziemi i Niebios
Księga to złotym piórem pisana, a każda literka wręcz rajskim promieniem. Lśnijmy!

THE ORNAMENT OF LOVE

written by: Thaddeus Hutyra

 

Beatrice, my angel of our hearts, there is a fiery light in you! Up to the nebula trails!
You are fainting, my dear, every time you are in my arms! You, my sweet ballerina!
And I do not stop, bathed in impossible heat, I am treating you with magic spells
Each of them alike a hundred kisses at once! I am dying, you cry, with pleasure!

I will not rest even a moment, in these sweet minutes of our heavenly raptures
Letting them stretch for hours, days, months, years, all the way into eternity
In the ornament of our love what is between us, may be a song and a dance!
Of our hearts warmest ever, so they are a new galaxy on the starry paths.

Love me, you scream aloud! I hear the spells from you! They’re overpowering me!
I am already like Adonis himself crossed with Eros, Beatrice, my dearest
No one will take you away from me, I am a fierce conqueror of such a daredevil!
I would even throw myself into the deepest depths of hell from Hades himself!

The one destiny for us, Beatrice, is being lovers in the bosom of Earth and Heaven
The book it is written with a golden pen, and each letter is a shining paradise ray!

HET ORNAMENT VAN LIEFDE

written by: Thaddeus Hutyra

 

Beatrice, mijn engel van onze harten, er is een vurig licht in jou! Op naar de nevelpaden!
Je valt flauw, mijn liefste, elke keer dat je in mijn armen bent! Jij, mijn lieve ballerina!
En ik stop niet, badend in onmogelijke hitte, ik behandel je met magische spreuken!
Elk van hen zoals honderd kussen tegelijk! Cornelius, ik ga dood, jij huilt, van plezier!

Ik zal geen moment rusten in deze zoete minuten van onze hemelse vervoering
Die zich uren, dagen, maanden, jaren laten uitstrekken, helemaal tot in de eeuwigheid
In het sieraad van onze liefde tussen ons, zal er een magische dans en lied zijn!
Van onze warmste harten ooit, die een nieuw sterrenstelsel op de sterrenpaden zijn.

Hou van mij, schreeuw je hardop! Ik hoor de spreuken van jou! Het overmeestert mij!
Ik ben net als Adonis zelf gekruist met Eros, Beatrice, mijn allerlliefste prinses.
Niemand zal je van mij afnemen, ik ben een felle veroveraar van zo’n waaghals!
Ik zou mezelf zelfs in de diepste diepten van de hel werpen, die van Hades zelf!

Het enige lot voor ons, Beatrice, is minnaars te zijn in de boezem van de aarde en de hemel
Het boek is geschreven met een gouden pen, en elke letter is een stralende paradijsstraal!

Latest posts by Thaddeus Hutyra (see all)