Sea of Mists, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Sea of Mists

Sea of Mists

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

In the hideout
I understood
that normality is when
you lie when you want,
and not when you have to.

When else?
When from the sea of mists
bodies do not emerge.

Normality is when
people do not harm people,
and children do not play killing!

– Dada, what are you thinking about?
– About war.
– Why? It’s over.

– My dear,
in us –
it will remain forever.

Morze mgieł

written by: Eliza Segiet

 

W kryjówce 
zrozumiałem,
że normalność jest wtedy,
gdy kłamiesz kiedy chcesz,
a nie gdy musisz.

Kiedy jeszcze?
Gdy z morza mgieł
nie wynurzają się ciała.

Normalność jest wtedy,
gdy ludzie nie krzywdzą ludzi,
a dzieci nie bawią się w zabijanie!

– Tate, o czym myślisz?
– O wojnie.
– Dlaczego? Ona się skończyła.

– Córciu,
w nas –
zostanie na zawsze.

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)