Sea of Mists, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Sea of Mists

Sea of Mists

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

In the hideout
I understood
that normality is when
you lie when you want,
and not when you have to.

When else?
When from the sea of mists
bodies do not emerge.

Normality is when
people do not harm people,
and children do not play killing!

– Dada, what are you thinking about?
– About war.
– Why? It’s over.

– My dear,
in us –
it will remain forever.

Morze mgieł

written by: Eliza Segiet

 

W kryjówce 
zrozumiałem,
że normalność jest wtedy,
gdy kłamiesz kiedy chcesz,
a nie gdy musisz.

Kiedy jeszcze?
Gdy z morza mgieł
nie wynurzają się ciała.

Normalność jest wtedy,
gdy ludzie nie krzywdzą ludzi,
a dzieci nie bawią się w zabijanie!

– Tate, o czym myślisz?
– O wojnie.
– Dlaczego? Ona się skończyła.

– Córciu,
w nas –
zostanie na zawsze.

Latest posts by Eliza Segiet (see all)