Side of Life and Death written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Side Of Life And Death

Side of Life and Death

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

People on the right,
Jews on the left.
Her sister was caught into the wagon,
they wanted her too.

She fled between
the Gestapo’s widely spaced legs.
She ran home.

– Dad, daddy,
they hid Krysia on the train.
Take her.

He redeemed his daughter.

It’s nothing that now
it won’t be enough for bread.

Strona Życia i Śmierci

written by: Eliza Segiet

 

Ludzie na prawo,
Żydzi na lewo.
Jej siostrę schwytali do wagonu,
ją też chcieli.

Uciekła pomiędzy
szeroko rozstawionymi nogami gestapowca.
Pobiegła do domu.

– Tato, tatusiu,
Krysię schowali do pociągu.
Zabierz ją.

Wykupił córkę.

To nic, że teraz
zabraknie na chleb.

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)