Smile, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Smile

Smile

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

The world of the past
departed by train,
never
to return.

Time together available no more.

Remembering
caring parents
sometimes brings back a smile,
but
nothing will be like
it was before departure.

Too many empty chairs.
Too many empty plates.
They lived here so long.

– It still feels
that once,
that together,
that…

Uśmiech

written by: Eliza Segiet

 

Świat z przeszłości
odjechał pociągiem,
by
nigdy nie wrócić.

Już niedostępny wspólny czas.

Wspominanie
troskliwych rodziców
czasami przywraca uśmiech,
ale
nic nie będzie takie
jak przed odjazdem.

Zbyt dużo pustych krzeseł.
Zbyt dużo pustych talerzy.
Tak długo tutaj mieszkali.

– Nadal czuć,
że kiedyś,
że razem,
że…

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)