Tangles, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com
Ian Dooley

Tangles

Tangles

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

Memories rustle in her,
but she knows
he is where he belongs –
with the one he doesn’t love
but is with,
with the one
he cheats on.

Bathed, rested,
ready for new experiences,
every day
he went out to handle affairs.

She doesn’t want to be the second,
third, or next one anymore…

Memories remain
– those tangles of common time
and regret that
he always went back to where
he came from.

He was everything to her,
she
– a variety to the monotony.

Sploty

written by: Eliza Segiet

 

Szeleszczą w niej wspomnienia,
ale wie, że
on jest tam, gdzie jego miejsce –
przy tej, której nie kocha, a z nią jest,
przy tej,
którą zdradza.

Wykąpany, wypoczęty,
gotowy na nowe doznania,
każdego dnia
wychodził załatwiać sprawy.

Nie chce już być tą drugą,
trzecią, kolejną…

Pozostały wspomnienia
– te sploty wspólnego czasu
i żal, że
zawsze wracał tam, skąd przychodził.

Był dla niej wszystkim,
ona
– urozmaiceniem monotonii.

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)