Wanderer written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Wanderer

Wanderer

 written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

Can you hear
the murmur of the forest?
In autumn the trees sing,
in the winter
illuminated
they invite to the memories.

Although cut down
– they still look up
they don’t bunk down on the moss.
They look out.

The lights blink with dreams.
And they
are still waiting.

Maybe someday
in the murmur of a forest
a lone wanderer will hear the cry?
Maybe someday
they will feel the festive taste?

 

Wędrowiec

 

Czy słyszycie
szmery lasu?
Jesienią drzewa śpiewają,
zimą
rozświetlone
zapraszają do wspomnień.

Choć już ścięte
– nadal patrzą w górę
nie kładą się na mchu.
Wypatrują.

Światełka mrugają marzeniami.
A one
nadal czekają.

Może kiedyś
w szmerach lasu
samotny wędrowiec usłyszy wołanie?
Może kiedyś
poczuje smak świąt?

Latest posts by Eliza Segiet (see all)