Web, poetry written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Web

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

The offline time
had a different measurement.

Condemned to loneliness on the Web,
they try
to find understanding
with people sometimes even without faces.
Just a few nice sentences
enough to increase confidence in

– a woman?
– a man?
– the written words?

Condemned to loneliness on the Web,
they believe what they see on the screen.

Clicking –
I am not a robot
– is the only identity check.

Where are the moments
where without machines

– a Human understood a Human?

Sieć

written by: Eliza Segiet

 

Bezinternetowy czas
miał inny wymiar.

Skazani na samotność w sieci
próbują
znaleźć zrozumienie
u ludzi
– czasem nawet bez twarzy.
Wystarczy kilka miłych zdań
już wzrasta ufność do

– kobiety?
– mężczyzny?
– do zapisanych słów?

Skazani na samotność w sieci,
wierzą w to, co widzą na ekranie.

Kliknięcie –
nie jestem robotem
– to jedyne sprawdzenie tożsamości.

Gdzie te chwile,
gdzie bez maszyn

– Człowiek rozumiał Człowieka?

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)