Web, poetry written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Web

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

The offline time
had a different measurement.

Condemned to loneliness on the Web,
they try
to find understanding
with people sometimes even without faces.
Just a few nice sentences
enough to increase confidence in

– a woman?
– a man?
– the written words?

Condemned to loneliness on the Web,
they believe what they see on the screen.

Clicking –
I am not a robot
– is the only identity check.

Where are the moments
where without machines

– a Human understood a Human?

Sieć

written by: Eliza Segiet

 

Bezinternetowy czas
miał inny wymiar.

Skazani na samotność w sieci
próbują
znaleźć zrozumienie
u ludzi
– czasem nawet bez twarzy.
Wystarczy kilka miłych zdań
już wzrasta ufność do

– kobiety?
– mężczyzny?
– do zapisanych słów?

Skazani na samotność w sieci,
wierzą w to, co widzą na ekranie.

Kliknięcie –
nie jestem robotem
– to jedyne sprawdzenie tożsamości.

Gdzie te chwile,
gdzie bez maszyn

– Człowiek rozumiał Człowieka?

Latest posts by Eliza Segiet (see all)