Zdrętwienie, a poem by Katarzyna Dominik at Spillwords.com
Hazel Aksoy

Zdrętwienie

Zdrętwienie

written by: Katarzyna Dominik

 

Względny spokój stał
za ścianą
kilka centymetrów odlegle
słyszałam ocalałe krzesło
wyszło bez szwanku
nogi nadłamane w trzy czwarte

***

dreny deszczu
przetaczały ciszę
uczucia nadszarpane
noktambuliczny spacer
księżyc usiadł na trawie
tuż przed pełnią

***

nie widziałam ale czułam

Katarzyna Dominik

Katarzyna Dominik

Urodzona w 1982 roku. Historyk, absolwentka studiów doktoranckich, publicystka, pisarka, poetka, dziennikarka, korektor i edytor tekstów, laureatka licznych konkursów literackich, poetyckich, fotograficznych oraz kulinarnych, zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Propagatorka i ambasadorka DKMS Bazy Dawców Komórek Macierzystych Polska. Animatorka lokalnej kultury i krzewicielka regionalnej tradycji. Działaczka Stowarzyszenia Pacjentów Po Przeszczepie Szpiku Kostnego w Katowicach oraz Fundacji Lokujmy w Dobro, członkini Myślenickiej Grupy Literackiej „Tilia”, Klubu Literackiego Rubikon, Zrzeszenia Literatów Polskich im. Jana Pawła II w Chicago oraz portalu „E-literaci - pokoje współczesnej literatury pięknej”. Redaktor internetowego czasopisma „Bez(kres) – pismo literacko-artystyczne”. Wiersze Katarzyny Dominik są tłumaczone na języki: angielski, niemiecki i włoski. Obecnie pracuje nad jedenastym już autorskim tomikiem oraz kolejnymi dialogami i antologiami poetyckimi.
Katarzyna Dominik

Latest posts by Katarzyna Dominik (see all)