An Apple Orchard, a poem written by Janina Osewska at Spillwords.com

An Apple Orchard

An Apple Orchard

written by: Janina Osewska

translated by: Karol Chojnowski and Desmond Graham

 

I remember every apple-tree
I was able to climb

up there in the branches
was freedom and feastday

with a liturgy of smells and sensations
the stickiness of resin and the taste of apples

greenish-purple leaves
hearing confession

a time for relief
like a branch yielding fruit to the grass

today I am going back down
the steps of a ladder of days to that orchard

deeper
and deeper

Sad Jabłkowy

written by: Janina Osewska

 

pamiętam każdą jabłoń
na którą udało się wspiąć

na górze pomiędzy konarami
czuło się wolność i było święto

z liturgią smaków i zapachów
lepkiej żywicy i malinówek

zielonopurpurowe liście
przyjmowały spowiedź –

nastawał czas ulgi podobnej tej
gdy gałąź oddaje owoc trawie

dzisiaj po szczeblach dni
schodzę do tamtego sadu
coraz głębiej

i głębiej

Latest posts by Janina Osewska (see all)