Cage, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com
Ye Jinghan

Cage

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

I survived through a cage
– an ominous cage,
in which
through the bars
dreams forced their way through
in a way, of my world,
in a way, of my safety.

My – once – homeless plans,
today even have windows
overlooking freedom.

I know that if then,
this ordinary-extraordinary Hans
in a faded-out German uniform
did not see me as a person,
I would cease to live.

Anyway,
it doesn’t matter.

After these years, even
– evil became scrubby

Klatka

written by: Eliza Segiet

 

Przeżyłem dzięki klatce
– złowróżbnej klatce,
w której
przez pręty przeciskały się marzenia
niby mojego świata,
niby bezpieczeństwa.

Moje – kiedyś – bezdomne plany,
dzisiaj mają nawet okna
z widokiem na wolność.

Wiem, że gdyby wtedy,
ten zwykły-niezwykły Hans
w wypłowiałym niemieckim mundurze
nie zobaczył we mnie człowieka,
przestałbym żyć.

Zresztą,
to już nieważne.

Po latach już nawet
– zło skarłowaciało –

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)