Chaos, a poem by Eliza Segiet at Spillwords.com
Freddy Kearney

Chaos

written by: Eliza Segiet

translated by: Ula de B.

 

We wound places,
which we should tend to.
It’s not enough for us to destroy air, water,
we managed to anchor to the heaven’s vault,
from space debris
to create a horseless chariot.
Circling the orbit
– not for delighting
– but to threaten.

Don’t we all experience
effects of human’s thoughtlessness?

It’s time to take reign over chaos
on Earth and in Heaven.
Some persons are privy to
the ozone hole also being a human’s creation,
there are few who know,
that it’s time to say
– STOP!

Chaos

written by: Eliza Segiet

 

Okaleczamy miejsca,
które powinniśmy pielęgnować.
Mało nam niszczenia powietrza, wody,
udało nam się zakotwiczyć na nieboskłonie,
z kosmicznych śmieci
stworzyć bezkonny rydwan.
Krąży po orbicie
– nie po to, by zachwycać
– lecz by zagrażać.

Pora zapanować nad chaosem
na Ziemi i w Niebie.
Tych, którzy tego nie wiedzą
trzeba wtajemniczyć
i uświadomić, że pora powiedzieć
– STOP!

Latest posts by Eliza Segiet (see all)