Crease, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Crease

Crease

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

Is there any sense?
Maybe just for a try?

Resurrecting friendship
is like
filling a blown egg.
There will always be
a gap, void,
that
will not allow you to return
to the state it was before.

An attempt
may seemingly succeed,
but
the painful crease inside
will someday resurrect.

Zmarszczka

written by: Eliza Segiet

 

Czy jest sens?
Może tylko na próbę?

Wskrzeszanie przyjaźni
jest jak
wypełnianie wydmuszki.
Zawsze pozostanie jakaś
wyrwa, pustka,
która
nie pozwoli na powrót
do stanu sprzed.

Próba
pozornie może się udać,
lecz
bolesna zmarszczka wewnątrz
kiedyś zmartwychwstanie.

Latest posts by Eliza Segiet (see all)