Death-Dealers, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com
David Cohen

Death-Dealers

Death-Dealers

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

When time
takes away the color from the green-leafed nature
– it will return.

When time
touches the human so heavily
– a memory will remain.

But when
the death-dealing people
take the breath away,
besides memories,
remain questions,

– why?
– what for?

– in the name of what faith

does a Human kill a Human?

Śmiercionośni

written by: Eliza Segiet

 

Kiedy czas
zabierze barwę zielonolistnej naturze
– ona powróci.

Kiedy czas
tak mocno dotknie człowieka
– zostanie po nim pamięć.

Lecz kiedy
śmiercionośni ludzie
odbierają oddech,
oprócz wspomnień,
pozostają pytania

– dlaczego?
– po co?

– w imię jakiej wiary

Człowiek zabija Człowieka?

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)