Death-Dealers, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com
David Cohen

Death-Dealers

Death-Dealers

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

When time
takes away the color from the green-leafed nature
– it will return.

When time
touches the human so heavily
– a memory will remain.

But when
the death-dealing people
take the breath away,
besides memories,
remain questions,

– why?
– what for?

– in the name of what faith

does a Human kill a Human?

Śmiercionośni

written by: Eliza Segiet

 

Kiedy czas
zabierze barwę zielonolistnej naturze
– ona powróci.

Kiedy czas
tak mocno dotknie człowieka
– zostanie po nim pamięć.

Lecz kiedy
śmiercionośni ludzie
odbierają oddech,
oprócz wspomnień,
pozostają pytania

– dlaczego?
– po co?

– w imię jakiej wiary

Człowiek zabija Człowieka?

Latest posts by Eliza Segiet (see all)