Façade written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Façade

Façade

 written by: Eliza Segiet

@eliza.segiet

translated by: Artur Komoter

 

Yesterday
she met
with the past.

She was hoping
that she was gone into oblivion.
Now she knows that she will not be silent.
Those days still entice.

On a short, one-way
—like life—street
she wanted to see an old house
with a wall that was marked
by her love.

Someone was renovating the façade.
He painted over the signs
and shouted from above:

do not worry, it’ll be fine!

The same words she has heard before,
but
this voice sounded different:

do not worry, it’ll be fine.

On the wall
of a townhouse without a future
there was no more sign of time.

On a short, one-way
—like life—street
one can paint over words,

but there is no paint
for erasing memory.

 

Fasada

 

Wczoraj
spotkała się
z przeszłością.

Miała nadzieję,
że ona odeszła w niepamięć.
Teraz wie, że nie milknie.
Wciąż wabią tamte dni.

Na krótkiej, jednokierunkowej
– jak życie – ulicy
chciała zobaczyć stary dom
z namalowanym na murze śladem
jej miłości.

Ktoś remontował fasadę.
Zamalowywał napisy
i z wysokości krzyczał:

nie martw się, będzie dobrze!

Takie same słowa już wcześniej słyszała,
tylko
ten głos brzmiał inaczej:

nie martw się, będzie dobrze.

Na ścianie
kamienicy bez przyszłości
zniknął już ślad czasu.

Na krótkiej, jednokierunkowej
– jak życie – ulicy
można zamalować słowa,

ale nie ma farb
do wymazania pamięci.

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)