Hear The Leaf's Whisper, a poem by Agnieszka Kuśmierczuk at Spillwords.com
Nika Akin

Hear The Leaf’s Whisper

Hear The Leaf’s Whisper

written & translated by: Agnieszka Kuśmierczuk

 

hear the leaf’s whisper
when it waves
in autumn flight for fragility

to penetrate
hazy landscapes
drawn in hearts
by sum of uncertain impressions

touch the violet fragrance
of spring promise
feel the power
in her subtle sounds

count without error
chiaroscuros
of returns and parting
with hope
for four-leaf happiness

Usłyszeć Szept Liścia

written by: Agnieszka Kuśmierczuk

 

usłyszeć szept liścia
gdy faluje
w jesiennym locie po kruchość

przeniknąć
zamglone krajobrazy
kreślone w sercach
sumą niepewnych impresji

dotknąć fiołkową woń
wiosennej obietnicy
poczuć moc
w jej subtelnych dźwiękach

bezbłędnie policzyć
światłocienie
powrotów i rozstań
z nadzieją
na czterolistne szczęście

Agnieszka K

Agnieszka K

My name is Agnieszka Kuśmierczuk. I was born in Poland where I still live and work. I am a teacher of English and Russian at a nursery and primary school. In my free time I write poems and paint pictures. I am interested in art and poetry. I started writing poems in 2012. So far I have published my texts in several anthologies. My favourite topics are: nature, angels, feelings, and emotions.
Agnieszka K

Latest posts by Agnieszka K (see all)