Mole, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Mole

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

In a dangerous basement
people still alive
tremble…

– Dada,
I’m not afraid of the sun,
it will only scare away the mole.
I want to see if it’s shining.

Today I cannot show you.
The planes destroy
the earth and above.
It’s probably night.
See,
everyone is falling asleep.

Kret

written by: Eliza Segiet

 

W niebezpiecznej piwnicy
jeszcze żywi ludzie
drżą…

– Tate,
nie boję się słońca,
ono tylko kreta płoszy.
Chcę zobaczyć czy świeci.

Dzisiaj nie mogę ci pokazać.
Samoloty niszczą
niebo i ziemię.
Chyba jest noc.
Zobacz,
wszyscy zasypiają.

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)