Mole, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Mole

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

In a dangerous basement
people still alive
tremble…

– Dada,
I’m not afraid of the sun,
it will only scare away the mole.
I want to see if it’s shining.

Today I cannot show you.
The planes destroy
the earth and above.
It’s probably night.
See,
everyone is falling asleep.

Kret

written by: Eliza Segiet

 

W niebezpiecznej piwnicy
jeszcze żywi ludzie
drżą…

– Tate,
nie boję się słońca,
ono tylko kreta płoszy.
Chcę zobaczyć czy świeci.

Dzisiaj nie mogę ci pokazać.
Samoloty niszczą
niebo i ziemię.
Chyba jest noc.
Zobacz,
wszyscy zasypiają.

Latest posts by Eliza Segiet (see all)