Panic, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Panic

written by: Eliza Segiet

translated by: Ula de B

 

Even the bravest
are beginning to respect.
Especially,
since the plague is crowned,
demonstrating its power
over us.

Undesirable
unexpected
unusual pestilence
sneaked into people’s lives.

Instead of peace and prudence
– fear and panic rule the world.

Internet information real or made-up
– each builds unease.
How to differentiate?
Listening, not to listen?
To see? Not to notice?
To be sensitive? Insensible?
Fearful?

Alertness and reason
Can eradicate the incoming boom

Panika

written by: Eliza Segiet

 

Nawet najodważniejsi
zaczynają czuć respekt.
Zwłaszcza,
że plaga jest ukoronowana,
demonstruje swoją władzę
nad nami.

Niepożądana,
nieoczekiwana,
niezwykła zaraza
wkradła się w ludzkie życie.

Zamiast spokoju i roztropności
– strach i panika rządzą światem.

Informacje internetowe
– prawdziwe czy zmyślone,
każda budzi niepokój.

Jak oddzielić?
Słuchać, nie słuchać?
Widzieć? Nie zauważać?
Być czułym, nieczułym?
Bojaźliwym?

Czujność i rozsądek
mogą uśmiercić pędzącą zagładę.

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)