To Health, a poem by Jan Kochanowski at Spillwords.com
Jamie Street

To Health

written by: Jan Kochanowski

translated by: William Auld

 

Health, You are grand –
though none understand
how splendid you taste
until you are waste:

Then people do grit
their teeth and admit
(when well-being stops)
that Health is the tops!

Nothing stands nearer,
nothing is dearer:
All of man’s measures,
pearls and treasures,

also young faces,
beauty and graces,
highest positions,
powerful missions,

are surely alluring –
but health is assuring:
Once it succumbs,
the world is the dumps!

Health, precious jewel,
my house and my gruel
are Yours to enfold,
to love and to hold!

Na Zdrowie

written by: Jan Kochanowski

 

Ślachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.

Tam człowiek prawie
Widzi na jawie
I sam to powie,
Że nic nad zdrowie

Ani lepszego,
Ani droższego;
Bo dobre mienie,
Perły, kamienie,

Także wiek młody
I dar urody,
Mieśca wysokie,
Władze szerokie

Dobre są, ale –
Gdy zdrowie w cale.
Gdzie nie masz siły,
I świat niemiły.

Klinocie drogi,
Mój dom ubogi
Oddany tobie
Ulubuj sobie!

Latest posts by Spillwords (see all)