Widow, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Widow

Widow

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

To banish evil away from her,
he had to disappear. He is gone.
He does not exist.
He is gnawed at by execrative words
that must be the silence.

She was widowed
when the war broke out
and he –
wanted to survive.

He is me
and I am him.
The alive – and dead
husband.

Wdowa

written by: Eliza Segiet

 

Żeby od niej przegonić zło,
musiał zniknąć. Już go nie ma.
Nie istnieje.
Targają nim złorzeczące słowa,
które muszą być ciszą.

Owdowiała,
kiedy wybuchła wojna,
a on –
chciał przeżyć.

On to ja,
a ja to on.
Żywy – martwy
mąż.

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)