Beatrice!, a poem by Thaddeus Hutyra at Spillwords.com
Ron Lach

Beatrice

Beatrice!

written by: Thaddeus Hutyra

@teddy9999

 

Beatrice, my Beatrice
Look upon shades of life
They are a mirror
Of shades of you
And your life stages.

Shades of you, Beatrice
That are called
Childhood
Adolescence
Young adulthood
Midlife or the golden age
Mature and late adulthood.

You are always so beautiful
Beatrice, My dear Beatrice.

You, my Venus!

Earth is a charioteer for you
With swans’ harness.

Even at the hour of death!

Ah, Beatrice! You are life’s pearl
In its intricate spider webs
Of light and energy
An actress and a dancer
A choreographer and a conductor
A dreamer and a creator
Truly shades of you
The shades of life.

You yourself, my Beatrice
Are even a personage
In the paintings
By Leonardo da Vinci
Pablo Picasso
Andy Warhol.

They all are
Sequences of you
As in a film.

Ah! Beatrice! My queen!

You are even
On the palette
Of the Lord Himself.

Your beauty
From the Heavens.

For God indeed
Created you!

Ah! Beatrice!
Let me stay with you
Forevermore!

Beatrycze!

written by: Tadeusz Hutyra

 

Beatrycze, moja Beatrycze
Spójrz na odcienie życia
Są lustrem twoich odcieni
I twoich etapów życia.

Magicznych odcieni, Beatrycze
Tego co się nazywa życiem
Dzieciństwo
Adolescencja
Młodość
Week dojrzały
Starość.

A tyś, Beatrycze
Zawsze piękna.

Tyś moją Wenus!

Ziemia jest dla ciebie woźnicą
Z łabędzim zaprzęgiem.

Nawet w godzinie śmierci!

Ach, Beatrycze!
Jesteś perłą życia
W jego pajęczych splotach
Światła i energii
Aktorką i tancerką
Choreografką i dyrygentką
Marzycielką i twórczynią
Tyle odcieni w tobie
Ile odcieni życia.

Ty sama, moja Beatrycze
Jesteś postacią
Z obrazów
Leonardo da Vinci
Pablo Picassa
Andy’ego Warhola.

Z obrazów mistrzów!
Tych i innych!

A wszystkie z nich
Sekwencjami tego co ty
Jak w magicznym filmie.

Ach! Beatrycze!
Moja księżno!

Tyś nawet na palecie
Samego Pana.

I wiesz, Beatrycze?
Bóg cię stworzył!

Ach! Pozwól mi
Dzielić wspólnie nasz los.

Ty i ja, Beatrycze
Do kresu naszego życia.

Latest posts by Thaddeus Hutyra (see all)