Harmony, poetry by Katarzyna Dominik at Spillwords.com
Milan Popovic

Harmony

written by: Katarzyna Dominik

 

Internal calm
more important than emotions
is in everyone’s heart
just too deep for some
and they can’t
bring it out

They prefer to get off the train
for fear of too much speed
and wither slowly

Harmonia

written by: Katarzyna Dominik

 

Wewnętrzny spokój
ważniejszy niż emocje
tkwi w sercu każdego
tylko u niektórych zbyt głęboko
i nie potrafią
go wydobyć

Wolą wysiąść z pociągu
w obawie przed zbytnią prędkością
i więdnąć powoli

Latest posts by Katarzyna Dominik (see all)