Hiking in The Mountains with The Dead, poetry by Małgorzata Kulisiewicz at Spillwords.com
James Qualtrough

Hiking in The Mountains with The Dead

Hiking in The Mountains with The Dead

written by: Małgorzata Kulisiewicz

translated by: Anna Luberda-Kowal

 

An enchanted bee
is tearing the silence,
illusions
crunching underneath our feet.
Up there
leucoma off my eyes,
I can see the world anew.
You descend
to the other side.
I return alone,
finding delight
in a petal
of a four-leaf clover
and a miracle
in a cornflower blooming
and a mountain brook,
– the mirror
of my healed vision.

WĘDRUJĘ Z UMARŁYMI W GÓRY

written by: Małgorzata Kulisiewicz

 

Zaklęta pszczoła
rozdziera ciszę,
złudzenia
chrzęszczą pod stopami.
Tam na górze
bielmo z oczu,
widzę świat na nowo.
Schodzicie
na drugą stronę.
Wracam samotnie,
dostrzegam radość
w płatku
czterolistnej koniczyny
i cud
w kwitnieniu bławatka
i górskim strumieniu,
– zwierciadle
uzdrowionego wzroku.

Latest posts by Gosha Kulisiewicz (see all)