Labyrinth written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Labyrinth

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

In the vortex of dance,
wandering in the labyrinth of time
she saw
the ephemerality of existence.
Today turns into yesterday
as in the Heraklite river
– fluid, smooth.
Although trees live longer than humans,
slouching between them
one can see the scattered dandelions.
And behind a tall wall of boxwood
there is everything
one cannot go back to.
Every ray of the sun
is a hope for existence,
even though
at some point it will
not allow for a gust of life.

 

Labirynt

 

W tanecznym wirze,
błądząc w labiryncie czasu
zobaczyła
efemeryczność istnienia.
Dziś zamienia się na wczoraj
jak w heraklitejskiej rzece
– płynność, płynność.
Choć drzewa żyją dłużej od ludzi,
to snując się między nimi
widać już rozsypane dmuchawce.
A za wysokim murem z bukszpanu
jest wszystko
do czego nie można już wrócić.
Każdy promień słońca
jest nadzieją dla istnienia,
któremu
kiedyś nawet ono
nie pozwoli na poryw życia.

Latest posts by Eliza Segiet (see all)