Understanding, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Understanding

Understanding

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

Since I can remember
I have felt the best with only myself.
I did not like it when someone
hugged, kissed, rumpled.
I edged away, fought back,
I did not want to be caressed.

I do not have to, I do not want to, I cannot…
I cannot, I cannot, I cannot…
I know it more and more often.
It sunk in!

Be like everyone else?
I am not, I am not, I am not…

That’s how I was born.
They think I am sick,
it’s not a disease, not a disease, not a disease…

– only myselfness.
Myselfness, myselfness, myself…

A state in a closed world
where
you do not need compassion,
kisses
– but understanding.

Zrozumienie

written by: Eliza Segiet

 

Odkąd pamiętam
najlepiej czułem się tylko ze sobą.
Nie lubiłem kiedy ktoś
przytulał, całował, miętosił.
Odsuwałem się, broniłem,
nie chciałem pieszczot.

Nie muszę, nie chcę, nie mogę…
Nie mogę, nie mogę, nie mogę…
Coraz częściej o tym wiem.
Dotarło!

Być jak wszyscy?
Nie jestem, nie jestem, nie jestem…

Taki się urodziłem.
Myślą, że jestem chory,
to nie choroba, nie choroba, nie choroba…

– tylko mojość.
Mojość, mojość, moj…

Stan w zamkniętym świecie,
gdzie
nie potrzeba litości,
pocałunków
– lecz zrozumienia.

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)