Zło, poetry written by Mirosława Stojak at Spillwords.com

Zło

written by: Mirosława Stojak

 

Przestaje pisać wiersze
Gdy płoną lasy
Gdy płaczą ludzie
Idzie zło

Cóż z mojego pisania
To naiwność w rzeczywistości
Rzeczywiste przeraża
Poczekajmy to nie może być koniec

Zastałam rozwichrzone niebo
I małymi krokami podążam
Nie chcę widzieć garbusów pogrzebanych żywcem

To nie mój świat
Nie ten dom zgubiłam
Zamknę okna od wewnątrz
Poszukam innego

Evil

written by: Mirosława Stojak

 

I stop writing poems
When forests burn
When people cry
Evil is coming

What good does my writing
Naivety in reality
Real terrifies
Let’s wait this can not be the end

The sky was furious
so I take small steps
I don’t want to see hunchbacks buried alive

That’s not my world
Not that home I lost
I will shut the windows from inside
And will find another one

Latest posts by Mirosława Stojak (see all)