As Once Did, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com

As Once Did

As Once Did

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

From every alley
the Magnetic People attracted.

Then death
was born more often than life.

Our God, who is in us,
let us live to see tomorrow.
Do not take away the future.

Onto the bomb craters
poured down a rain of tears.
Some lasted
until the uncertain tomorrow.

The Magnetic attracted,
as once did
– the Crucified.

Jak kiedyś

written by: Eliza Segiet

 

Z każdego zaułka
Magnetyczni Ludzie przyciągali.

Wtedy śmierć
rodziła się częściej od życia.

Boże nasz, któryś jest w nas,
pozwól doczekać do jutra.
Nie zabieraj przyszłości.

Na leje po bombach
lał deszcz łez.
Niektórzy dotrwali
niepewnego jutra.

Magnetyczni przyciągali,
jak kiedyś
– Ukrzyżowany.

Latest posts by Eliza Segiet (see all)