As Once Did, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com

As Once Did

As Once Did

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

From every alley
the Magnetic People attracted.

Then death
was born more often than life.

Our God, who is in us,
let us live to see tomorrow.
Do not take away the future.

Onto the bomb craters
poured down a rain of tears.
Some lasted
until the uncertain tomorrow.

The Magnetic attracted,
as once did
– the Crucified.

Jak kiedyś

written by: Eliza Segiet

 

Z każdego zaułka
Magnetyczni Ludzie przyciągali.

Wtedy śmierć
rodziła się częściej od życia.

Boże nasz, któryś jest w nas,
pozwól doczekać do jutra.
Nie zabieraj przyszłości.

Na leje po bombach
lał deszcz łez.
Niektórzy dotrwali
niepewnego jutra.

Magnetyczni przyciągali,
jak kiedyś
– Ukrzyżowany.

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)