Desk, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Desk

Desk

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

for ProfessorJozef Lipiec

 

No one can think for anybody else–

once said a professor to a student.

He was right.
After all, those new thoughts
can no longer
be lead to the end.

Through the shut curtains
the rays of life shine no more.
Only
the papers scattered on the desk
look as if they are waiting
for someone –
the chosen one.
The one,
who will never
sit by it again.

Biurko

written by: Eliza Segiet

 

Profesorowi Józefowi Lipcowi

 

Nikt inny nie może za nikogo myśleć –

powiedział kiedyś profesor do studentki.

Miał rację.
Przecież tych rozpoczętych myśli
nie da się już
doprowadzić do celu.

Przez zasłonięte kotary
nie dochodzą już promienie życia.
Tylko
porozrzucane na biurku kartki
wyglądają jakby czekały
na człowieka –
tego jedynego.
Tego,
który już nigdy
przy nim nie usiądzie.

Latest posts by Eliza Segiet (see all)