Desk, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Desk

Desk

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

for ProfessorJozef Lipiec

 

No one can think for anybody else–

once said a professor to a student.

He was right.
After all, those new thoughts
can no longer
be lead to the end.

Through the shut curtains
the rays of life shine no more.
Only
the papers scattered on the desk
look as if they are waiting
for someone –
the chosen one.
The one,
who will never
sit by it again.

Biurko

written by: Eliza Segiet

 

Profesorowi Józefowi Lipcowi

 

Nikt inny nie może za nikogo myśleć –

powiedział kiedyś profesor do studentki.

Miał rację.
Przecież tych rozpoczętych myśli
nie da się już
doprowadzić do celu.

Przez zasłonięte kotary
nie dochodzą już promienie życia.
Tylko
porozrzucane na biurku kartki
wyglądają jakby czekały
na człowieka –
tego jedynego.
Tego,
który już nigdy
przy nim nie usiądzie.

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)