DIPTYCH ON FUEL, a poem by Izabella T. Kostka at Spillwords.com

DIPTYCH ON FUEL

DIPTYCH ON FUEL

written by: Izabella T. Kostka

 

Politics?

It is a squalid slut
sold for a few euros,
a puppet hanging on the ropes
pulled by the gods of Olympus.

Engine damaged
powered by altered fuel.

***

These days of lead do not belong to us,
soluble charges of cyanide,
poisonous television debates
that ignore the bitter grievances of the people.

We are locked up in a supermarket
with shelves of illusions,
we collect points for retirement
counting on a prize at the end of the season.

Lightless dawns do not belong to us
obscured by the expensive smog
which takes away the voice of small birds
discarding their songs as waste.

Give us back our freedom
the fuel of life!

DITTICO SUL CARBURANTE

written by: Izabella T. Kostka

 

Politica?

È una squallida puttana
venduta per qualche euro,
una marionetta appesa alle corde
tirate dagli Dei dell’Olimpo.

Motore in avaria
alimentato dall’alterato carburante.

***

Non ci appartengono questi giorni di piombo,
solubili accuse di cianuro,
velenosi dibattiti televisivi
che ignorano le aspre lagne del popolo.

Siamo rinchiusi in un supermercato
con scaffali di illusioni,
raccogliamo i punti per la pensione
contando su un premio a fine stagione.

Non ci appartengono le albe prive di luce
oscurata dallo smog pagato caro
che toglie voce ai piccoli uccelli
scartando i loro canti come rifiuti.

Ridateci la libertà
il carburante della vita!

DYPTYK O PALIWIE

written by: Izabella T. Kostka

 

Polityka?

To nikczemna dziwka
sprzedana za kilka euro,
marionetka zawieszona na sznurkach
pociąganych przez Bogów Olimpu.

Zepsuty silnik
napędzany skorumpowanym paliwem.

***

Nie przynależą do nas dni z ołowiu,
rozpuszczalne oskarżenia z cyjanku,
trujące debaty telewizyjne
co ignorują gorzkie jęki ludu.

Jesteśmy zamknięci w supermarkecie
z regałami złudzeń,
zbieramy punkty do emerytury
licząc na posezonową premię.

Nie należą do nas świty pozbawione światła
zakrytego drogo opłacanym smogiem,
co odbiera głos małym ptakom
traktując śpiew jak odpadki.

Przywróćcie nam wolność
paliwo życia!

Latest posts by Izabella T. Kostka (see all)