Gradated, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com
Frederick Wallace

Gradated

Gradated

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

The talks are over.
Others
have no right to chat up the Better.

The gradated
are silent,
they listen,
go in the indicated direction.

– Towards the deadly transport.

Few can deviate from this path.
Redeeming the most valuable
is not easy.
You cannot always pay for
Life.

Deprived of dignity,
they lost almost everything.
Only
– breath and a bit of hope
remained.

Maybe one needs to reconcile?
Sooner or later
everyone will be silent.

Posortowani

written by: Eliza Segiet

 

Rozmowy już się skończyły.
Inni
nie mają prawa zagadywać Lepszych.

Posortowani
milczą,
nadsłuchują,
idą we wskazanym kierunku.

– W stronę śmiercionośnego transportu.

Mało kto może zboczyć z tej drogi.
Wykupienie najcenniejszego
nie jest łatwe.
Nie zawsze można zapłacić za
Życie.

Odarci z godności,
stracili prawie wszystko.
Tylko
– oddech i odrobina nadziei
pozostały.

Może trzeba się pogodzić?
Wcześniej czy później
wszyscy zamilkną.

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)