Gradated, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com
Frederick Wallace

Gradated

Gradated

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

The talks are over.
Others
have no right to chat up the Better.

The gradated
are silent,
they listen,
go in the indicated direction.

– Towards the deadly transport.

Few can deviate from this path.
Redeeming the most valuable
is not easy.
You cannot always pay for
Life.

Deprived of dignity,
they lost almost everything.
Only
– breath and a bit of hope
remained.

Maybe one needs to reconcile?
Sooner or later
everyone will be silent.

Posortowani

written by: Eliza Segiet

 

Rozmowy już się skończyły.
Inni
nie mają prawa zagadywać Lepszych.

Posortowani
milczą,
nadsłuchują,
idą we wskazanym kierunku.

– W stronę śmiercionośnego transportu.

Mało kto może zboczyć z tej drogi.
Wykupienie najcenniejszego
nie jest łatwe.
Nie zawsze można zapłacić za
Życie.

Odarci z godności,
stracili prawie wszystko.
Tylko
– oddech i odrobina nadziei
pozostały.

Może trzeba się pogodzić?
Wcześniej czy później
wszyscy zamilkną.

Latest posts by Eliza Segiet (see all)