Little Death in Little Paris, a poem by Anna Canić at Spillwords.com
Brian Mcgowan

Little Death in Little Paris

Little Death in Little Paris

written by: Anna Canić

 

Do not control me,
O perfidious world –
I’m not in the mood
“To see Paris and die”
I have other plans,
A different direction –
Taken out of the crowd
I’m a stranger to time and the winds.

Let me be,
O black-and-white realm –
You changed my name,
Not my vocation.
You changed his passions,
Not his name.
How can you imprison
An earthquake?
An anomalous zone
You’ll never rule.

Leave me alone,
O arena of rigid classics
And ugly novelties –
Paris is not for me,
Unless it’s the “Little” one…
Same with the death.

Mała Śmierć w Małym Paryżu

written by: Anna Canić

 

Nie steruj mną,
Zakłamany świecie –
Nie chcę dziś
“Zobaczyć Paryż i umrzeć”
Mam inne plany
I inny kierunek –
Wyrwana z tłumu,
Obca dla czasu i wiatrów.

Odpuść więc sobie,
Czarno-biały świecie –
Zmieniłeś mi imię,
Nie powołanie.
Zmieniłeś mu pasje,
Lecz nie imię.
Nie możesz uwięzić
Trzęsienia ziemi,
Rządzić anomalną strefą.

Daj spokój,
Świecie sztywnej klasyki
I brzydkich nowości –
Paryż nie jest dla mnie
Chyba że… ten Mały…
Ze śmiercią – tak samo.

Latest posts by Anna Canić (see all)