Little Death in Little Paris, a poem by Anna Canić at Spillwords.com
Brian Mcgowan

Little Death in Little Paris

Little Death in Little Paris

written by: Anna Canić

 

Do not control me,
O perfidious world –
I’m not in the mood
“To see Paris and die”
I have other plans,
A different direction –
Taken out of the crowd
I’m a stranger to time and the winds.

Let me be,
O black-and-white realm –
You changed my name,
Not my vocation.
You changed his passions,
Not his name.
How can you imprison
An earthquake?
An anomalous zone
You’ll never rule.

Leave me alone,
O arena of rigid classics
And ugly novelties –
Paris is not for me,
Unless it’s the “Little” one…
Same with the death.

Mała Śmierć w Małym Paryżu

written by: Anna Canić

 

Nie steruj mną,
Zakłamany świecie –
Nie chcę dziś
“Zobaczyć Paryż i umrzeć”
Mam inne plany
I inny kierunek –
Wyrwana z tłumu,
Obca dla czasu i wiatrów.

Odpuść więc sobie,
Czarno-biały świecie –
Zmieniłeś mi imię,
Nie powołanie.
Zmieniłeś mu pasje,
Lecz nie imię.
Nie możesz uwięzić
Trzęsienia ziemi,
Rządzić anomalną strefą.

Daj spokój,
Świecie sztywnej klasyki
I brzydkich nowości –
Paryż nie jest dla mnie
Chyba że… ten Mały…
Ze śmiercią – tak samo.

Anna Canić

Anna Canić

Anna Canić was born in 1987 in Odessa (Ukraine). She graduated in philology at the International Humanitarian University in Odessa. She worked as a cultural animator, playwright (author of 4 staged plays) and translator of 5 languages. She published poems, stories and poetry translations in the literary anthologies in Lodz (Poland). She is the author of the historical novel "Sofia and Cassius".
Anna Canić

Latest posts by Anna Canić (see all)