Music Of The Word written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Music Of The Word

Music of the Word

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

Beautiful is the world
painted with the music of the word.
Like
a butterfly passing by,
who for a moment
intoxicates with the colouring of its body,
stopping
the breath of those thirsty for beauty.
Its sensual dance
is freedom of imagination.

And the word?
The word can be
the music
that can be heard
when it is quiet,
and yet silent.

 

Muzyka słowa

 

Piękny jest świat
rozmalowany muzyką słowa.
Jak
przelatujący motyl,
który przez chwilę
upaja kolorytem swego ciała,
zatrzymując
oddech spragnionych piękna.
Jego zmysłowy taniec
to wolność wyobraźni.

A słowo?
Słowo, może być
muzyką,
którą słychać
kiedy jest już ciszą,
a jeszcze milczeniem.

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)