Jesienne Miraże, a poem by Yvette Popławska at Spillwords.com

Jesienne Miraże

Jesienne Miraże

written by: Yvette Popławska

@YPoplawska

 

Spacerologia
wśród analizy pióra

Z mgłą poranną wstaję
w zaułku ciszy słyszę
spowite moje myśli

z prozy życia wybieram te
które… piszą mi wiersze

Duchem
na stepie
bezkresnej poezji

dewizą czasoprzestrzeni
cieniem moim
drugim ja
paździerzowa jesienna mglistość
status życia

Latest posts by Yvette Popławska (see all)