LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD by Dariusz Pacak at Spillwords.com

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

written by: Dariusz Pacak

 

whether does exist more sublime award
than the image of light
splitting
the slavery of darkness?!

 

and if you adorn me still,

with a laurel of the spirited heart,

is it possible to expect more fervent

fulfillment?

 

what insignias are able to
fill up the goblet of fame and glory
better than the breath
devoted like rosary beads- but who cares?

 

and the designation
with Lord’s touch does not equal
to honor
beyond the mankind comprehension?

 

they say that
I am Lazarus outside a monastery gates
in the theatre,
on the stages of the world,

unwanted, thrown out

of the periphery of memory…

 

Vide!

NAGRODA ŻYCIA 

written by: Dariusz Pacak

narrated by: Piotr Piecha

 

czy istnieje wznioślejsza nagroda

od wizerunku światła

rozłupującego

niewolę ciemności

 

i jeśli ofiarowujesz mi wciąż

laur żywego serca

czyż można oczekiwać żarliwszego

spełnienia

 

jaki order

może napełnić czarę sławy i chwały

bardziej niźli oddech

podobny darowanym paciorkom różańca

 

a naznaczenie

palcem bożym czy nie równa się

wyróżnieniu

ponad ludzką treść

 

mówicie

żem łazarz spod klasztornych bram

w teatrze

na scenie ziemskiego świata

niechciany, wyrzucony poza

obrzeża pamięci

 

spójrzcie

Dariusz Pacak

Dariusz Pacak

DARIUSZ PACAK - poet & essayist, born in Poland, settled in Austria. He holds MFA Degree (Art University), Poland 1998 and Honorary Doctor Degree of Literature (WAAC), USA 2011, has authored 4 books, included in over 60 World Anthologies, has about 140 worldwide publications in literary magazines, besides 120 on the web. Dr. Pacak has been honored with Pentasi B (Philippines) Lifetime Achievement Award 2017 (India Poetry World Festival, Hyderabad, India 2017), with world’s prestigious Naji Naaman’s Honor Prize for Complete Works (Beirut, Lebanon 2016), et al., is regularly invited to attend a number of international festivals and congresses in America, Europe, Asia, Africa.
Dariusz Pacak

Latest posts by Dariusz Pacak (see all)