Soap, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Soap

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

Who will cry
when I will disappear?
Who will recall of the Other
who wanted to live so much?

Maybe they
those who carry out
experiments on people.

Apparently,
they can make soap from them!

I do not believe it.
No soap,
especially
this
– made from a human,
will not cleanse the blood
from their filthy paws!

Mydło

written by: Eliza Segiet

 

Kto będzie płakał
kiedy zniknę?
Kto wspomni Innego,
który tak bardzo chciał żyć?

Może oni
ci, którzy przeprowadzają
na ludziach doświadczenia.

Podobno,
potrafią z nich robić mydło!

Ja w to nie wierzę.
Żadne mydło,
a zwłaszcza
to
– zrobione z człowieka,
nie oczyści krwi
z ich parszywych łap!

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)