Below the Surface, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com
Lodo27

Below the Surface

Below the Surface

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

In the blistering silence,
deedy,
thirsty for gems,
they burrow an uncertain future.
The unrest of the seekers disappears
with
the opalescence of the uncovered stone.

They keep looking

– one is not enough.

To fulfill their dreams of wealth,
they settle in the underground
Coober Pedy.

There,
in the desert,
it is better to live below the surface
– the lower the cooler
maybe
– the deeper the closer to the stone prize.
They burrow more corridors of hope
to say
I have everything. The world can be mine.
Worse, when at the decline of life
they understand that

– no loot
will resurrect lost time.

Pod Powierzchnią

written by: Eliza Segiet

 

W skwarnej ciszy,
zapracowani,
spragnieni klejnotów
drążą niepewną przyszłość.
Niepokój poszukiwaczy znika
wraz
z opalizacją odkrytego kamienia.

Szukają dalej

– jeden to zbyt mało.

By spełniać marzenia o bogactwie,
osiedlają się w podziemnym
Coober Pedy.

Tam,
na pustyni,
lepiej mieszkać pod powierzchnią
– im niżej tym chłodniej
być może
– im głębiej tym bliżej do kamiennej zdobyczy.
Drążą kolejne korytarze nadziei,
by móc powiedzieć
mam wszystko. Świat może być mój.
Gorzej, gdy u schyłku życia
zrozumieją, że

– żadne zdobycze
nie wskrzeszą utraconego czasu.

 

NOTE:

Photography – © Lodo27 / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)