Souvenir, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Souvenir

Souvenir

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

She did not want
anything that she knew
to remain behind the foggy veil.
She had no strength
to cry out for help.
She had no strength at all.

When she woke up,
stood over her
an old, stooping man.
He whispered:

Don’t worry, you’ll live.
I took the bullet out of you,
it was for people like me.
If you allow, I will keep it
as a souvenir.

– Are you a Jew?
– I was born a man,
they speak of me as the old Jew.

Pamiątka

written by: Eliza Segiet

 

Nie chciała,
żeby za mglistą zasłoną
zostało wszystko, co znała.
Nie miała siły
wołać o pomoc.
Nie miała siły już na nic.

Kiedy się obudziła,
stał nad nią
stary, przygarbiony człowiek.
Wyszeptał:

Nie martw się, będziesz żyła.
Wyjąłem z ciebie tę kulę,
była dla takich jak ja.
Jeśli pozwolisz zatrzymam
na pamiątkę.

– Jesteś Żydem?
– Urodziłem się człowiekiem,
mówią o mnie stary Żyd.

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)