Emptiness, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Emptiness

Emptiness

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

She stacked the blocks of the future,
but she doesn’t know why.

She built a house,
but inside it’s cold and sad.

She hung the curtains,
but through the open window
blows emptiness.

In the greyness of life she has found doors,
but she does not have the key.

From the balcony, she saw a tall wall.

Will she jump over it?

 Pustka

written by: Eliza Segiet

 

Poukładała klocki przyszłości,
ale nie wie po co.

Zbudowała dom,
ale w nim jest zimno i smutno.

Zawiesiła firanki,
ale przez uchylone okno
wieje pustką.

W szarości życia znalazła drzwi,
ale nie ma do nich klucza.

Z balkonu zobaczyła wysoki mur.

Czy go przeskoczy?

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)

  • Crease - November 22, 2020
  • Brink - September 23, 2020
  • Desk - August 19, 2020