Be Yourself, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Be Yourself

Be Yourself

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

Between the lands,
life occurs,
under the crystal panel
another world.

A multi-colored,
delightful agitation
that one can become part of.

For a few moments
breathing differently,
looking closer,
experiencing anew.

In the vastness of the depths
underwater magic takes place.

Even for a moment,
forgetting that our place is above,

where breathing in and out
do not require thinking.
Where the needs
are getting bigger.

Becoming a fish,
compelling admiration,
not exceeding one’s own abilities.

Just:

Be.

Be – yourself.

Być Sobą

written by: Eliza Segiet

 

Pomiędzy lądami
dzieje się życie,
pod krystaliczną taflą
inny świat.

Wielobarwne,
zachwycające poruszenie,
którego można stać się częścią.

Przez parę chwil
oddychać inaczej,
widzieć bliżej,
doznawać po nowemu.

W bezmiarze toni
toczy się podwodna magia.

Choć na moment zapomnieć,
że nasze miejsce jest powyżej,

tam, gdzie wdech i wydech
nie wymagają myślenia.
Tam, gdzie potrzeby
są coraz większe.

Zostać rybą,
wzbudzać zachwyt,
nie przekraczać własnych możliwości.

Po prostu:

Być.

Być – sobą.

Latest posts by Eliza Segiet (see all)