Be Yourself, a poem written by Eliza Segiet at Spillwords.com

Be Yourself

Be Yourself

written by: Eliza Segiet

translated by: Artur Komoter

 

Between the lands,
life occurs,
under the crystal panel
another world.

A multi-colored,
delightful agitation
that one can become part of.

For a few moments
breathing differently,
looking closer,
experiencing anew.

In the vastness of the depths
underwater magic takes place.

Even for a moment,
forgetting that our place is above,

where breathing in and out
do not require thinking.
Where the needs
are getting bigger.

Becoming a fish,
compelling admiration,
not exceeding one’s own abilities.

Just:

Be.

Be – yourself.

Być Sobą

written by: Eliza Segiet

 

Pomiędzy lądami
dzieje się życie,
pod krystaliczną taflą
inny świat.

Wielobarwne,
zachwycające poruszenie,
którego można stać się częścią.

Przez parę chwil
oddychać inaczej,
widzieć bliżej,
doznawać po nowemu.

W bezmiarze toni
toczy się podwodna magia.

Choć na moment zapomnieć,
że nasze miejsce jest powyżej,

tam, gdzie wdech i wydech
nie wymagają myślenia.
Tam, gdzie potrzeby
są coraz większe.

Zostać rybą,
wzbudzać zachwyt,
nie przekraczać własnych możliwości.

Po prostu:

Być.

Być – sobą.

Eliza Segiet

Eliza Segiet

JAN/FEB 2018 AUTHOR OF THE MONTH at Spillwords.com
Eliza Segiet – Master's Degree graduate in Philosophy, completed postgraduate studies in Cultural Knowledge, Philosophy, Arts and Literature at Jagiellonian University, as well as Film and Television Production in Lodz.
Torn between poetry and drama. Likes to look into the clouds, but keeps both feet on the ground. Her heart is close to the thought of Schopenhauer: "Ordinary people merely think how they shall 'spend' their time; a man of talent tries to 'use' it". She is a Pushcart Prize nominee (November 2019).

Eliza Segiet – absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filozofii, studiów podyplomowych – Wiedza o Kulturze i Filozofia, Studiów Literacko Artystycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Realizacji i Eksploatacji Telewizyjno-Filmowej w Łodzi.
Rozdarta pomiędzy poezją a dramatem. Lubiąca spoglądać w chmury, ale twardo stąpająca po ziemi. Jej sercu bliska jest myśl Schopenhauera: „Zwyczajni ludzie myślą tylko o tym, jak czas spędzić, kto ma jakiś talent – jak czas wykorzystać”.
Eliza Segiet

Latest posts by Eliza Segiet (see all)